- KALİTE POLİTİKASI -

 • Firmamızın vizyonu ve misyonu doğrultusunda bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinden ödün vermeden müşteri taleplerini doğru anlamak ve zamanında karşılamak,

• Müşteri odaklı hizmet anlayışıyla uyulması gereken yasal mevzuatlardan ödün vermeden müşteri memnuniyeti en üst seviyeye çıkarmak,

• Personelin kararlarını etkileyebilecek hiçbir iç ve dış etkiye maruz kalmamasını ve personelin müşterilerine karşı tarafsız tutum sergileme sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak,

• Deney hizmetini, her zaman müşteri ile mutabık kalınan şartlarda, ulusal veya uluslararası mevzuatlara ve kabul görmüş metot/standartlara uygun olarak vermek,

• Tüm çalışanlar tarafından kaliteli hizmet bilincinin benimsenmesini sağlamak, kaliteli hizmetin sürekliliğinin ve gelişiminin sağlamak için faaliyetlerde bulunmak,

• TS EN ISO/IEC 17025 Standardının gerekliliklerini karşılayan bir laboratuvar ortamı sağlayarak iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile müşterilerine artan kalitede hizmet vermek,

• Tüm lâboratuvar personelinin, kalite dokümantasyonunu öğrenmesini ve çalışmalarını Kalite Yönetim Sistemi’ni oluşturan politika ve prosedürler doğrultusunda gerçekleştirmesini zorunlu kılarak, TS EN ISO/IEC 17025 standardı esaslarının benimsenmesini sağlamak,

• Her geçen yıl eğitime daha fazla zaman ayırarak en üst bilgi seviyesine sahip, konusunda uzmanlaşmış personel ve gelişmiş cihazları kullanarak kabul gören deney yöntemlerini; müşteriye verilen taahhütlerden sapmadan, zamanında ve hatasız uygulamak,

• Sektörel sorunları ve mevzuat değişimlerini yakından takip ederek müşterilerimizi bilgilendirmek, en hızlı ve en doğru çözümleri sunarak müşteri şikâyetlerini en alt seviyeye çekmek, TS EN ISO/IEC 17025 esaslarına sahip Kalite Yönetim Sistemini uygulamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek amacıyla oluşturulan kalite politikaları çerçevesinde yürüteceğimizi taahhüt ederim.

21.06.2018
Timur DİZ
GENEL MÜDÜR