- TARAFSIZLIK TAAHÜTNAMESİ -

 TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş. olarak deney ve performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması faaliyetleri dâhil olmak üzere bütün faaliyetlerimizde, tüm ilgili taraflara ve müşterilerimize karşı tarafsız hizmet vereceğimizi beyan ederiz. TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş. hizmet/yetki kapsamı içerisinde faaliyet gösteren tüm kuruluşların deney ve performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması taleplerine açıktır.

Çalışanlarımızın mali, siyasi veya başka bir sebeple baskı altında kalmalarını önlemek amacıyla gerekli tedbirler tarafımızca alınır. Kurumun tarafsızlığı ile ilgili olarak detaylı bir risk analizi gerçekleştirilmiş ve yapılan değerlendirmelerin ardından gerekli olan önlemler belirlenerek, Kalite Yönetim Sistemine dâhil edilmiştir. Kalite sistemimiz, finansal yapımız ve insan kaynaklarımız; tarafsızlığımızı koruyacak şekilde organize edilerek tesis edilmiş ve bu anlayışla sürdürülmektedir.

Tüm çalışanlarımız ve hatta personel adayları çıkar çatışması risk analizine tabi tutulmaktadır. Hizmetlerimizin tarafsızlığını veya güvenini zedeleyecek hiçbir üyelik veya benzeri kurumsal ve bireysel ilişkiye girilemez. Çalışanlarımız; tarafsızlık ve güvenirlilik ilkesini zedeleyecek herhangi bir çıkar çatışması ile karşılaştıklarında üst yönetimi bilgilendirir. Bu gibi bildirimler tarafımızca hassasiyetle ele alınır ve gerekli tedbirler ivedilikle hayata geçirilir.

TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme A.Ş.'nin tarafsızlığı; bağımsız 3. kişilerden oluşturulmuş Hakem (Tarafsızlık) Kurulu tarafından korunmaktadır. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında tarafsızlık ve bağımsızlıkla ilgili alınmış olan her türlü önlemin etkinliği; bu kurul vasıtasıyla değerlendirilmekte ve tarafsızlığı zedeleyebilecek her türlü durum oluşmadan önlenmektedir. Hakem (Tarafsızlık) Kurulu; tarafsızlığı tehlikeye sokabilecek durumlar ile ilgili ilave/yeni önlem talep etme ve talep edilen önlemlerin hayata geçirilmemesi durumunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve/veya Türk Akreditasyon Kurumuna bildirimde bulunma gibi gerekli yetkilerle donatılmıştır.

21.06.2018
Timur DİZ
GENEL MÜDÜR