Bina Yalıtımı
   Tesisat Yalıtımı

   Çatılarda Kullanılan Su Yalıtım Örtüleri
   Temel ve Perdelerin Su Yalıtımında Kullanılan Örtüler
   Buhar Dengeleyici Olarak Kullanılan Örtüler
   Çatı ve Cephe Kaplamaları Altında Kullanılan Su Yalıtım Örtüleri
   Neme Karşı Yalıtım Amacıyla Kullanılan Su Yalıtım Örtüleri
   Sürekli Olmayan Çatı Kaplamaları Altında Kullanılan Bitüm Esaslı Levhalar
   Sürme Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri
 

 

 

- SU YALITIM MALZEMELERİ -

 


Bitüm ve Sentetik esaslı su yalıtım malzemeleri kullanım alanlarına göre 3 grupta değerlendirilmiş, temel bohçalama, çatıların su yalıtımı ve buhar dengeleyici kullanımları için farklı harmonize Avrupa standartları yayımlanmıştır.


Hizmet Sağlanan Ürünler:

Bitümlü Su Yalıtım Örtüleri Ürün Standardı  

Çatılarda Su Yalıtımı

TS EN 13707

Temellerde Su ve Nem Yalıtımı

TS EN13969

Buhar Dengeleyiciler

TS EN 13970

Plastik/Kauçuk Su Yalıtım Örtüleri

Ürün Standardı   

Çatılarda Su Yalıtımı

TS EN 13956

Temellerde Su ve Nem Yalıtımı

TS EN 13967

Buhar Dengeleyiciler

TS EN 13984

Kaplama Altında Kullanılan Örtüler

Ürün Standardı   

Çatı Kaplamaları Altında kullanılan

TS EN 13859-1

Cephe Kaplamaları Altında kullanılan

TS EN 13859-2Genel olarak bu ürün standartlarında, test, işaretleme ve etiketleme prosedürleri de dâhil olmak üzere polimer bitümlü örtülerin karakteristik özellikleri tarif edilmekte ve uygunluk değerlendirme sistemleriyle CE işareti iliştirilmesine yönelik maddeler söz konusu standartların ZA eklerinde verilmektedir. Bitümlü örtü ve sentetik örtülerin uygunluk teyit sistemleri, üreticinin yükümlülükleri ve onaylanmış kuruluşun sorumlulukları, malzemelerin kullanım alanlarına göre paralellik göstermektedir.