- SERAMİK YAPIŞTICISI DENEYLERİ -

 


 
TEBAR A.Ş; bütün iç ve/veya dış duvar, zemin ve tavanların son işlemlerinde kullanılan reaksiyon reçine karo yapıştırıcısı, çimento esaslı karo yapıştırıcısı, dispersiyon karo yapıştırıcılarına yönelik deney alt yapısına sahiptir.
 
No Test Edilen Özellik Test Standardı
1 Karolar için yapıştırıcılar-Kayma tayini TS EN 1308
2 Karolar için yapıştırıcılar-Dispersiyon yapıştırıcıların yapışma kaymasına dayanımının tayini TS EN 1324
3 Karolar için yapıştırıcılar-Açıkta bekleme süresinin tayini TS EN 1346
4 Yapıştırıcılar-Karolar için- Islanabilirlik tayini TS EN 1347
5 Karo yapıştırıcıları-Çimentolu yapıştırıcılarda çekme yapışma TS EN 1348
6 Yapıştırıcılar karo yapıştırıcıları-Reaksiyon reçine yapıştırıcıları-kayma yapışma mukavemetinin tayini TS EN 12003