Bina Yalıtımı
   Tesisat Yalıtımı

   Çatılarda Kullanılan Su Yalıtım Örtüleri
   Temel ve Perdelerin Su Yalıtımında Kullanılan Örtüler
   Buhar Dengeleyici Olarak Kullanılan Örtüler
   Çatı ve Cephe Kaplamaları Altında Kullanılan Su Yalıtım Örtüleri
   Neme Karşı Yalıtım Amacıyla Kullanılan Su Yalıtım Örtüleri
   Sürekli Olmayan Çatı Kaplamaları Altında Kullanılan Bitüm Esaslı Levhalar
   Sürme Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri
 

 

 

- KARO YAPIŞTIRICILARI -

 


 

Karo yapıştırıcılarına uygulanacak olan uygunluk teyit sistemleri EN 12004 standardında verilen tanımlara uygun olarak aşağıdaki tabloya göre belirlenir.
 

Karo Yapıştırıcılarının Uygunluk Teyit Sistemleri – EN 12004
 

Ürün(ler)
Amaçlanan kullanım yeri/yerleri
Seviye(ler)
veya sınıf(lar)
Uygunluk teyit sisteminin/sistemlerinin onayı
Karo yapıştırıcıları
Yapılarda kullanım
A1/A1fl’den F’ye kadar
31
1 Sistem 3: CPD Ek. III.2.(ii), ikinci ihtimal
 
Çizelge ZA.2’te belirtilen karo yapıştırıcıların uygunluk onayı, bu standardın maddelerinin uygulanması
sonucunu içeren Çizelge ZA.3’te gösterilen uygunluk işlemlerinin değerlendirilmesine göre olmalıdır.
 
Görevler
Görevin içeriği
Üreticinin sorumluluğu dâhilindeki görevler
Fabrika üretim kontrolü (FÜK)
Amaçlanan son kullanım ile ilgili Çizelge ZA.1’deki özelliklerin tamamına ilişkin değişkenler
Onaylanmış bir deney laboratuarınca gerçekleştirilen başlangıç tip deneyleri
Amaçlanan son kullanım ile ilgili Çizelge ZA.1’deki özelliklerin tamamı1
1Yangına tepki hariç (deney yapma ihtiyacı olmaksızın Sınıf A1/A1fl veya ilave deney yapılmaksızın Sınıf E/Efl olarak sınıflandırılmış ise)
 
Onaylanmış Laboratuvarlarca Yapılması Gereken Deneyler: Başlangıç tip deneyleri için, sistem 3 içine dâhil olan ürünler için belgelendirme kurulusunun kontrol faaliyetleri aşağıdaki özellikler ile sınırlıdır. Ürün standardının ZA.1 tablosunda verilen diğer testlerin uygulanmasından ise üretici sorumludur.
 
1) Yangına tepki,
2) Yapışma kuvveti,
3) İklim/ısı ile yaşlandırmaya dayanıklılık,
4) Su/nem ile yaşlandırmaya dayanıklılık,
5) Donma-çözülme çevrimine dayanıklılık