Bina Yalıtımı
   Tesisat Yalıtımı

   Çatılarda Kullanılan Su Yalıtım Örtüleri
   Temel ve Perdelerin Su Yalıtımında Kullanılan Örtüler
   Buhar Dengeleyici Olarak Kullanılan Örtüler
   Çatı ve Cephe Kaplamaları Altında Kullanılan Su Yalıtım Örtüleri
   Neme Karşı Yalıtım Amacıyla Kullanılan Su Yalıtım Örtüleri
   Sürekli Olmayan Çatı Kaplamaları Altında Kullanılan Bitüm Esaslı Levhalar
   Sürme Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri
 

 

 

- CE HİZMETLERİ -

 


CE İŞARETİ:

Ülkemizde Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin, yönetmelik şartlarına uygunluğunu ifade eden CE işareti ile pazara arz edilmesi 01 Ocak 2007 tarihinden itibaren zorunludur. Bu zorunluluk sadece AB pazarına ürün arzını değil yurt içindeki ürün satışlarını da kapsamaktadır.

Bu ürünlerin yönetmelik şartlarına uygunluğunun teyidi için ürünün risk derecesine göre yerine getirilmesi gereken yükümlülükler farklıdır. Bu yükümlülükler ürünlerin harmonize olan Avrupa Standardında tanımlanmıştır. Genel olarak üreticiler bu standartlarda tanımlanan deneyleri belirli sıklıklarda gerçekleştirerek fabrika üretim kontrolüne yönelik bir kalite yönetim sisteminin ve teknik dosya hazırlanması da dâhil olmak üzere gerekli dokümantasyonun oluşturulmasından sorumludur.  Bu çalışmalara ilave olarak malzeme gruplarının taşıdıkları risk derecesine göre onaylanmış kuruluşlara yapmış oldukları faaliyetleri doğrulatmaları ve belgelendirmeleri gerekmektedir.

Düşük riskli olduğu kabul edilen ürün grupları için direktifin temel gereklerine uygunluk, üreticinin kendisi tarafından ya kendi test imkânları ya da başka herhangi bir kuruluşun imkanlarının kullanılmasıyla doğrulanabilmekte ve bu ürünler hakkında üreticinin düzenleyeceği uygunluk beyanı ile CE işareti, üretici tarafından ürüne iliştirilmektedir.

Yüksek riskli olduğu kabul edilen ürünlerin ise mutlaka, AT Resmi Gazetesi'nde adı yayımlanmış onaylanmış test ve belgelendirme kuruluşları tarafından doğrulanması gerekmektedir. Onaylanmış kuruluşun bu incelemesine istinaden, üretici CE işaretini ürününe iliştirmektedir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde yapı işlerinde kullanılan malzemelerin ürün standartlarına uygunluğunun değerlendirilmesi için toplam 6 sistem tanımlanmıştır.


Uygunluk Teyit Sistemi: Sistem 1, 1+ (Onaylanmış Kuruluşun Yaptığı Belgelendirme)

Üreticinin Sorumlulukları

Onaylanmış Kuruluşun Sorumlulukları

• Fabrika üretim kontrolü
• Standartlarda tanımlanan tüm deneylerin gerçekleştirilmesi

• ITT deneylerinin yapılması

• Fabrika ve fabrikanın üretim kontrolü üzerine yapılan ilk tetkik

• FPC’nin devamlı olarak gözetim altında tutulması, değerlendirilmesi ve bildirimi yapılması

• Fabrikadan, pazardan veya şantiyeden alınan numunelerin deneyi tabi tutulması (1+)

Uygunluk Teyit Sistemi: Sistem 2, 2+ (Üreticinin Yaptığı Belgelendirme)

Üreticinin Sorumlulukları

Onaylanmış Kuruluşun Sorumlulukları

• ITT testlerinin yapılması

• Fabrika Üretim Kontrolü

• Standartlarda tanımlanan tüm deneylerin gerçekleştirilmesi

• Fabrika ve fabrikanın üretim kontrolü üzerine yapılan ilk tetkik

• FPC’nin devamlı olarak gözetim altında tutulması, değerlendirilmesi ve bildirimi yapılması (2+)

Uygunluk Teyit Sistemi: Sistem 3 (Üreticinin Yaptığı Belgelendirme)

Üreticinin Sorumlulukları

Onaylanmış Kuruluşun Sorumlulukları

· Onaylanmış bir laboratuvar tarafından ITT testlerinin yapılması;

•· Fabrika üretim kontrolü

YOK

Uygunluk Teyit Sistemi: Sistem 4 (Üreticinin Yaptığı Belgelendirme)

Üreticinin Sorumlulukları

Onaylanmış Kuruluşun Sorumlulukları

• Üretici tarafından ITT testlerinin yapılması

• Fabrika üretim kontrolü

YOKBayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve AT tarafından 2164 numarası ile Onaylanmış Kuruluş olarak TEBAR A.Ş, ısı yalıtım malzemeleri (Camyünü, Taşyünü, EPS, XPS, PUR/PIR, vb.),  bitüm, plastik/kauçuk esaslı su yalıtım örtüleri, çatı ve cephe kaplamaları altında kullanılan su yalıtım örtüleri ve bitüm esaslı çatı kaplamalarının CE belgelendirilmesi sürecinde onaylanmış test laboratuvarı olarak hizmet sunmaktadır.

CE İşareti ile ilgili hizmet ve daha detaylı bilgi almak için TEBAR A.Ş’ye başvurunuz.

Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetleri:
TEBAR A.Ş., Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında yürürlüğe giren yeni mevzuatlar, CE / G işareti ile ilgili düzenlemeler, teknik dosya hazırlığı vb. konularda kamuoyuna açık eğitimler ve bilgilendirme toplantıları düzenleyerek üreticileri uluslar arası mevzuatların gerekliliklerine hazırlamaya yönelik hizmetler sunmaktadır.

TEBAR A.Ş., bağımsız ve tarafsız yapısını muhafaza etmek amacıyla firmalara özel eğitim veya bilgilendirme faaliyeti düzenlememektedir.

Eğitim ve Bilinçlendirme faaliyetleri ile ilgili  daha detaylı bilgi almak için TEBAR A.Ş’ye başvurunuz.