Bina Yalıtımı
   Tesisat Yalıtımı

   Çatılarda Kullanılan Su Yalıtım Örtüleri
   Temel ve Perdelerin Su Yalıtımında Kullanılan Örtüler
   Buhar Dengeleyici Olarak Kullanılan Örtüler
   Çatı ve Cephe Kaplamaları Altında Kullanılan Su Yalıtım Örtüleri
   Neme Karşı Yalıtım Amacıyla Kullanılan Su Yalıtım Örtüleri
   Sürekli Olmayan Çatı Kaplamaları Altında Kullanılan Bitüm Esaslı Levhalar
   Sürme Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri
 

 

 

- Bina Yalıtımı -

 


BİNA YALITIMI

Binalarda Isı Yalıtımı amacıyla kullanılan ürünler

Hizmet Sağlanan Ürünler:Isı Yalıtım Malzemesi

Ürün Standardı

Camyünü (MW)

TS  EN 13162

Taşyünü (MW)

TS  EN 13162

Ekspande Polistren (EPS)

TS  EN 13163

Ekstrude Polistren (XPS)

TS  EN 13164

Poliüretan (PUR/PIR)

TS EN 13165

Fenol Köpüğü (PF)

TS EN 13166

Cam Köpüğü (CG)

TS EN 13167

Ahşap Yünü Levhalar (WW)

TS EN 13168

Genleştirilmiş Perlit (EPB)

TS EN 13169

Genleştirilmiş Mantar(ICB)

TS EN 13170

Ahşap Lifli Levhalar (WF)

TS EN 13171

Poliüretan (PUR/PIR),
köpük püskürtme

TS EN 14315-1

Poliüretan (PUR/PIR),
köpük

TS EN 14318-1

Polietilen Köpük (PEF)

TS EN 16069Isı yalıtım malzemelerinin uygunluk teyit sistemleri; harmonize ürün standartları ve TS EN 13172’ye göre verilen tanımlara uygun olarak aşağıdaki tabloda sistem 3 olarak tanımlanmıştır.
Isı Yalıtım Malzemeleri için Uygunluk Teyit SistemleriMamul(ler)

İlgili kullanım alanı (ları)

Seviye(ler) veya sınıf(lar)

Doğrulama sistem(ler)ini onayı

Isı yalıtım mamulleri (fabrikasyon olarak imal edilen)

Herhangi

-

3

Sistem 3: 305/2011/AT sayılı Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ek V-madde 1.4.Ürün tipi tayin deneyleri için, sistem 3 içine dâhil olan ürünler için belgelendirme kuruluşunun kontrol faaliyetleri aşağıdaki özellikler ile sınırlıdır. ZA.1 tablosunda verilen diğer testlerin uygulanmasından ise üretici sorumludur.

1)Isıl Direnç
2)Tehlikeli maddelerin açığa çıkması
3)Basma dayanımı (yük taşıyan uygulamalar için)
4)Su geçirgenliği
Ayrıca yangına karşı davranışla ilgili yönetmeliklerin söz konusu olduğu yerlerde kullanılan mamuller için ilâve olarak malzemelerin yangına tepki sınıfları ile ilgili hususlarda üçüncü taraf doğrulamasına başvurulur. Ülkemizde inşaat işlerinde yangın güvenliğine yönelik olarak "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yukarıda bahsedilen temel özelliklere ilave olarak malzemelerin yangına tepki sınıfının da onaylanmış kuruluş tarafından ele alınması gerekmektedir.