- CE İŞARETİ -

 

Ülkemizde Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin, yönetmelik şartlarına uygunluğunu ifade eden CE işareti ile pazara arz edilmesi 01 Ocak 2007 tarihinden itibaren zorunludur. Bu zorunluluk sadece AB pazarına ürün arzını değil yurt içindeki ürün satışlarını da kapsamaktadır.

 

TEBAR A.Ş’nin faaliyet alanına giren yalıtım malzemelerinden;


    Fabrika yapımı ısı yalıtım levhaları (Camyünü, Taşyünü, EPS, XPS, PUR/PIR vb.),

    Bitüm esaslı su yalıtım örtüleri

    Plastik/kauçuk esaslı su yalıtım örtüleri,

    Çatı ve cephe kaplamaları altında kullanılan su yalıtım örtüleri,

    Bitüm esaslı çatı kaplamaları

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında olup, bu ürünlerin CE işareti ile pazara sunulması zorunludur.

 

Bu ürünlerin yönetmelik şartlarına uygunluğunun teyidi için ürünün risk derecesine göre yerine getirilmesi gereken yükümlülükler farklıdır. Bu yükümlülükler ürünlerin harmonize olan Avrupa Standardında tanımlanmıştır. Genel olarak üreticiler bu standartlarda tanımlanan deneyleri belirli sıklıklarda gerçekleştirerek fabrika üretim kontrolüne yönelik bir kalite yönetim sisteminin ve teknik dosya hazırlanması da dâhil olmak üzere gerekli dokümantasyonun oluşturulmasından sorumludur.  Bu çalışmalara ilave olarak malzeme gruplarının taşıdıkları risk derecesine göre onaylanmış kuruluşlara yapmış oldukları faaliyetleri doğrulatmaları ve belgelendirmeleri gerekmektedir.

 

Düşük riskli olduğu kabul edilen ürün grupları için direktifin temel gereklerine uygunluk, üreticinin kendisi tarafından ya kendi test imkânları ya da başka herhangi bir kuruluşun imkanlarının kullanılmasıyla doğrulanabilmekte ve bu ürünler hakkında üreticinin düzenleyeceği uygunluk beyanı ile CE işareti, üretici tarafından ürüne iliştirilmektedir.

 

Yüksek riskli olduğu kabul edilen ürünlerin ise mutlaka, AT Resmi Gazetesi'nde adı yayımlanmış yetkili test ve belgelendirme kuruluşları tarafından doğrulanması gerekmektedir. Onaylanmış kuruluşun bu incelemesine istinaden, üretici CE işaretini ürününe iliştirmektedir.

 

Uygunluk Teyit Sistemi: Sistem 1, 1+ (Onaylanmış Kuruluşun Yaptığı Belgelendirme)

Üreticinin Sorumlulukları

Onaylanmış Kuruluşun Sorumlulukları

Fabrika üretim kontrolü

Standartlarda tanımlanan tüm deneylerin gerçekleştirilmesi

ITT deneylerinin yapılması

Fabrika ve fabrikanın üretim kontrolü üzerine yapılan ilk tetkik

FPC’nin devamlı olarak gözetim altında tutulması, değerlendirilmesi ve bildirimi yapılması

Fabrikadan, pazardan veya şantiyeden alınan numunelerin deneyi tabi tutulması (1+)

Uygunluk Teyit Sistemi: Sistem 2, 2+ (Üreticinin Yaptığı Belgelendirme)

Üreticinin Sorumlulukları

Onaylanmış Kuruluşun Sorumlulukları

ITT testlerinin yapılması

Fabrika Üretim Kontrolü

*  Standartlarda tanımlanan tüm deneylerin gerçekleştirilmesi

Fabrika ve fabrikanın üretim kontrolü üzerine yapılan ilk tetkik

FPC’nin devamlı olarak gözetim altında tutulması, değerlendirilmesi ve bildirimi yapılması (2+)

Uygunluk Teyit Sistemi: Sistem 3 (Üreticinin Yaptığı Belgelendirme)

Üreticinin Sorumlulukları

Onaylanmış Kuruluşun Sorumlulukları

Onaylanmış bir laboratuvar tarafından ITT testlerinin yapılması;

Fabrika üretim kontrolü

YOK

Uygunluk Teyit Sistemi: Sistem 4 (Üreticinin Yaptığı Belgelendirme)

Üreticinin Sorumlulukları

Onaylanmış Kuruluşun Sorumlulukları

Üretici tarafından ITT testlerinin yapılması

Fabrika üretim kontrolü

YOK

 

TEBAR A.Ş, ürün standartlarında yapılan tanımlamalar ışığında sistem 3’e giren ısı yalıtım malzemeleri, su buharı kontrolü sağlayan bitüm, plastik/kauçuk esaslı su yalıtım örtüleri, çatı ve cephe kaplamaları altında kullanılan su yalıtım örtüleri ve bitüm esaslı çatı kaplamalarının belgelendirilmesi sürecinde onaylanmış test laboratuvarı olarak hizmet sunmaktadır.

 

TEBAR A.Ş, ürün standartlarında yapılan tanımlamalar ışığında sistem 2+’ya giren çatı ve temellerde kullanılan bitüm, plastik/kauçuk esaslı su yalıtım örtülerinin belgelendirilmesi sürecinde onaylanmış test laboratuvarı ve çözüm ortakları ile birlikte fabrika üretim kontrolü belgelendirme kuruluşu olarak hizmet sunmaktadır.

 

 

CE İşareti ile ilgili hizmet ve daha detaylı bilgi almak için TEBAR A.Ş’ye başvurunuz.