Haberler

TEBAR A.Ş. Akreditasyon Kapsamını Genişletti!

TEBAR A.Ş. Akreditasyon Kapsamını Genişletti!Türkiye'nin en geniş kapsamlı akredite yalıtım laboratuvarı TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş. (TEBAR), bu konumunu sektörün ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda 2010 yılında gerçekleştirdiği ilave yatırımlar ile pekiştirdi. TÜRKAK ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen, TS EN ISO/IEC 17025 kapsamındaki Gözetim ve Kapsam Genişletme Denetimi sonucunda TEBAR A.Ş., akreditasyon kapsamını iki kat genişletti.

Su yalıtım örtülerine dair en, boy, genişlik, kalınlık vb. lineer ölçülerin tayini, düşük veya yüksek basınçta su geçirimsizlik, su penetrasyonuna karşı direnç vb. temel özelliklerin tayini, dıştan yangın etkisine karşı davranış ve yangına karşı tepki gibi ürünün yangın davranışının tayinine yönelik deneylerine ilave olarak yeni yatırımların ardından yüksek sıcaklıkta akma direncinin tayini, çekme özelliklerinin tayini, çivi ile yırtılmaya karşı direncin tayini, ek yerlerinin ayrılmaya karşı direnci gibi önemli özellikler, akreditasyon kapsamına ilave edildi.

TEBAR A.Ş. yaptığı altyapı yatırımları ile çimento, dispersiyon ve reaksiyon reçineli seramik yapıştırıcılarını ve dış cephe ısı yalıtım sistem bileşenlerini hizmet portföyüne dâhil etti. Seramik yapıştırıcıları için; kayma, ıslanabilirlik ve açıkta bekletme süresinin tayini deneylerinin yanı sıra yapışma dayanımının tayinine yönelik deneyler de yeni akreditasyon kapsamında yer almaktadır. Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinin batma ve darbe dayanımları ile birlikte sistemin bir bileşeni olarak kullanılan sıva filelerinin çekme özelliklerinin tayini akreditasyon kapsamına dahil edilen diğer deneyler.

TEBAR A.Ş. ayrıca yalıtım malzemeleri için yürüttüğü ısıl iletkenlik ölçümlerine orta ve düşük ısıl dirence sahip yapı malzemelerini de ekledi.

TEBAR A.Ş.; AB-0302-T akreditasyon numarasıyla;
• Isı yalıtım malzemeleri,
• Bitüm, plastik/kauçuk esaslı su yalıtım örtüleri,
• Çatı ve cephe kaplamaları altında kullanılan su yalıtım örtüleri,
• Bitüm esaslı çatı kaplamaları (shingle),
• Karo yapıştırıcıları,
• Dış cephe ısı yalıtım sistemleri ve bileşenleri konularında hizmet sunmaktadır.

Su Yalıtım Örtüleri:
• Yüksek Sıcaklıklarda Akmaya Karşı Direncin Tayini: EN 1110
• Bitüm Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri İçin Çivi İle Yırtılmaya Karşı Direncin Tayini: EN 12310-1
• Plastik/Kauçuk Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri İçin Yırtılmaya Karşı Direncin Tayini: EN 12310-2
• Bitüm Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri İçin Çekme Özelliklerinin Tayini: EN 12311-1
• Plastik/Kauçuk Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri İçin Çekme Özelliklerinin Tayini: EN 12311-2
• Plastik/Kauçuk Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri İçin Birleşim Yerinin Ayrılmaya Karşı Direncinin Tayini: EN 12316-2
• Bitüm Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri İçin Birleşim Yerinin Kaymaya Karşı Direncinin Tayini: EN 12317-1
• Plastik/Kauçuk Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri İçin Birleşim Yerinin Kaymaya Karşı Direncinin Tayini: EN 12317-2

Seramik Yapıştırıcıları:
• Kayma Tayini: EN 1308,
• Dispersiyon Yapıştırıcılar için Yapışma-Kayma Dayanımının Tayini: EN 1324
• Açıkta Bekleme Süresinin Tayini: EN 1346
• Islanabilirlik Tayini: EN 1347
• Çimentolu Yapıştırıcılarda Çekme Yapışma Dayanımının Tayini: EN 1348
• Reaksiyon Reçine Yapıştırıcılar için Kayma Yapışma Dayanımının Tayini: EN 12003

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri ve Bileşenleri:
• ETICS Sıva Donatı Filesinin Mekanik özelliklerin tayini: EN 13496
• ETICS Darbe dayanımı tayini: EN 13497
• ETICS Batma dayanımı tayini: EN 13498

Yapı ve Yalıtım Malzemeleri:
• Orta ve Düşük Isıl Dirençli Kuru ve Rutubetli Mamuller İçin Isıl Direncin Tayini: EN 12664
• Yüksek ve Orta Isıl Dirençli Kalın Mamuller İçin Isıl Direncin Tayini: EN 12939

Bir İZODER Kuruluşu TEBAR A.Ş. Kimdir?
• Türkiye'nin ilk onaylanmış test laboratuvarı
• Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında Türkiye'den atanan 6. Onaylanmış Kuruluş
• Türkiye'nin en geniş kapsamlı akredite yalıtım laboratuvarı
• Su yalıtımı ile ilgili ilk akredite test laboratuvarı

© Eylül 2010