Haberler

Tebar A.Ş. Akreditasyon Sürecini Tamamladı!

TEBAR A.Ş.; 2008 yılı mayıs ayında laboratuvar yatırımını tamamlamasının ardından üreticilere yönelik deney hizmeti sunmaya başlamıştır. Aynı dönemlerde Türkiye yalıtım pazarının kalite alt yapısını geliştirmek, bağımsız ve tarafsız bir yapıda hizmet verebilmek amacıyla 'TS EN ISO/IEC 17025:2005 Deney ve Kalibrasyon laboratuarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar' standardına uygun bir kalite Yönetim Sistemi ve alt yapısını oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür.

Kalite yönetim sisteminin oluşturulmasının ardından; TEBAR A.Ş. 89/106/EEC "Yapı Malzemeleri Yönetmeliği" kapsamında olan yurt içi ve yurt dışı pazara CE işareti ile arz edilmesi mecburi olan ısı yalıtım levhaları ve su yalıtım örtüleri için 07.08.2008 tarihinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığına Onaylanmış kuruluş müracaatında bulunmuştur. Başvuru dosyasının üzerinden yapılan ön denetiminin başarı ile tamamlanmasının ardından Bakanlık ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından imzalanan protokole istinaden TEBAR A.Ş. tarafından yapılan başvurunun teknik olarak değerlendirilmesine başlanmıştır. Bu aşamada TEBAR Onaylanmış kuruluş başvurusuna ilave olarak 27.10.2008 tarihinde akreditasyon başvurusunda bulunmuştur.

Tebar A.Ş. Akreditasyon Sürecini Tamamladı!TEBAR A.Ş. tarafından yapılan başvurulara istinaden akreditasyon ve onaylanmış kuruluş denetimleri 21-22-23 Ocak 2009 tarihinde tamamlanmıştır. Denetimlerin tamamlanmasının ardından TÜRKAK tarafından 14 Nisan 2009 tarihinde akreditasyon kararı alınmıştır. AB-0302-T Akreditasyon numarası ile nisan ayından itibaren hizmet veren TEBAR; dileyen firmalara akreditasyon logosu ile deney raporu üretmektedir. Yalıtım sektöründe akreditasyon kapsamı en geniş test laboratuvarı olan TEBAR A.Ş. su yalıtımında Türkiye'nin ilk, ısı yalıtımında ise Türkiye'nin ikinci akredite laboratuvarıdır.

© Nisan 2009