İTİRAZ VE ŞİKAYETLER
Adayların, belgelendirme sürecinin devam ederken veya belgelendirme kararının sonuçlanmasından sonraki 1 ay içinde yapmış oldukları itirazlar;

Belgelendirilmiş personelden hizmet alanların; belgelerin geçerli olduğu süre boyunca ve belgenin geçerliliğinin sona erdiği tarihten sonraki 6 ay içinde yapmış olduğu şikayetler TEBAR A.Ş. tarafından değerlendirmeye alınır.

TEBAR-PBS faaliyetlerine yönelik, özel ve tüzel kişilerin itiraz ve şikâyetlerinin olması halinde, aşağıdaki İtiraz/Şikâyet/Öneri Formu’nu doldurarak başvurabilirler.