- PİYASA KONTROLÜ HİZMETLERİ -

 

Üreticiler:

TEBAR A.Ş. gerek üretimden kaynaklanan haksız rekabetin önlenmesi gerekse de tüketicilerin korunması amacıyla; piyasaya arz edilmiş ürünlerin beyan değerlerinin kontrolüne yönelik olarak Piyasa Kontrolü hizmeti sunmaktadır. TEBAR A.Ş. tarafından piyasa koşullarında üretici firmaya haber vermeksizin tedarik edilen ürünler, deneye tabi tutulur ve elde edilen ölçüm değerlerinin beyan değerleri ile uyumu kontrol edilir. Doğrudan piyasa şartlarında yapılan bu kontroller sayesinde kalite anlayışından ödün vermeyen firmaların farklılıkları ortaya konularak sadece ticari kaygılar ile piyasaya ürün arz ederek tüketiciyi aldatan firmaların tespit edilmesi sağlanır. Piyasadaki ürünlerin düzenli olarak performansının kontrol edilmesi ile sektörün kalite alt yapısının geliştirilmesine katkıda bulunarak tüketicilerin korunmasını hedeflenmektedir.

 

İnşaat Firmaları ve Müteahhitler:

Bu hizmetlerden belirli bir kalite anlayışının altına inmeyen üreticilerin yanı sıra yoğun bir şekilde yalıtım malzemesi kullanan inşaat firmaları veya müteahhitler de faydalanabilmektedir. İnşaat firmaları veya müteahhitler ürünlerini uygulama öncesi TEBAR’a göndererek kullanılacak ürünün performansını bağımsız bir kuruluş tarafından teyit ettirmiş olmaktadır. TEBAR A.Ş.; inşaat firmaları ve müteahhitlerin standartlara uygun olmayan ürünleri kullanmadan önce tespit ederek hatalı uygulamaların önüne geçmelerine yardımcı olarak prestiji yüksek projelere imza atmalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir. 

 

Sivil Toplum Kuruluşları ve Üretici Birlikleri:

Sivil Toplum Kuruluşları ve Üretici Birlikleri; TEBAR A.Ş.’den alacakları Piyasa Kontrolü Hizmeti ile üyelerinin ihtiyari denetime tabi tutulmalarını sağlayarak güven ve prestijlerini kuvvetlendirebilir ve tüketici memnuniyeti odaklı bir yaklaşımla diğer firmalardan bir adım öne geçebilirler. 

 

Kamu Kurumları ve Yapı Denetim Kuruluşları:

Denetim hizmeti veren Kamu Kurumları ve Yapı Denetim Kuruluşları sorumluluklarının gereğini TEBAR A.Ş tarafından sağlanan laboratuvar imkânları ile birlikte daha etkin olarak gerçekleştirebilirler.

 

 

Piyasa Kontrolü hizmetinden faydalanmak ve daha detaylı bilgi almak için TEBAR A.Ş.’ye başvurunuz.