Mevzuatlar

Anasayfa Mevzuatlar

Mevzuatlar

305/2011/AB YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ VE CE İŞARETİ

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) 10.07.2013 tarih ve 28703 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan bu yönetmelik, yapı malzemelerinin taşınması gereken temel gerekleri, bu malzemelerin tabi olması gereken uygunluk değerlendirme prosedürleri ile ilgili usul ve esasları ortaya koymaktadır. Piyasaya arz edilecek malzemelerin bu yönetmelik hükümlerini karşılaması gerekmektedir.

CE işareti; Malzemelerin bu yönetmeliğin bütün hükümlerini karşıladığını ve ilgili şartnamelere uygun olduğunu temsil eder. Ürünün tabi olduğu teknik şartnameler, Harmonize Avrupa Standartları (hEN) veya Avrupa Teknik Onayı (ETA) esaslarıdır. Yapı malzemeleri yönetmeliği kapsamında olan ürünlerin 01.07.2007 tarihinden itibaren iç pazara ve AB pazarına CE işareti ile sunulması zorunludur.