CE Hizmetleri

Anasayfa CE Hizmetleri

CE Hizmetleri

CE İşareti

Düşük riskli olduğu kabul edilen ürün grupları için direktifin temel gereklerine uygunluk, üreticinin kendisi tarafından ya kendi test imkânları ya da başka herhangi bir akredite kuruluşun imkanlarının kullanılmasıyla doğrulanabilmekte ve bu ürünler hakkında üreticinin düzenleyeceği performans beyanı ile CE işareti, üretici tarafından ürüne iliştirilmektedir.

1.PERFORMANSIN DEĞİŞMEZLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DOĞRULANMASI SİSTEMLERİ

1.1.Sistem 1 +: Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performansının beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki unsurlara dayandırılır;
(a) İmalâtçı aşağıda ifade edilenleri yerine getirir:
(i) Fabrika üretim kontrolü,
(ii) Önceden hazırlanmış test planına göre fabrikada alınan numunelerin ilave testleri.
(b) Ürün belgelendirmesi yapan onaylanmış kuruluş aşağıda ifade edilenleri temel alarak malzemeye ilişkin performans değişmezlik belgesini verir:
(i) Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti,
(ii) Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi,
(iii) Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi,
(iv) Malzemelerin piyasaya arzından önce alınmış numunelerinin denetlenmesi.

1.2. Sistem 1: Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performansının beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki unsurlara dayandırılır;
(a) İmalâtçı aşağıda ifade edilenleri yerine getirir:
(i) Fabrika üretim kontrolü,
(ii) Önceden hazırlanmış test planına göre fabrikada alınan numunelerin ilave testleri.
b) Ürün belgelendirmesi yapan onaylanmış kuruluş aşağıda ifade edilenleri temel alarak malzemeye ilişkin performans değişmezlik belgesini verir:
(i) Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti,
(ii) Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi,
(iii) Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi.

1.3. Sistem 2+ : Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performansının beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki unsurlara dayandırılır;
(a) İmalâtçı aşağıda ifade edilenleri yerine getirir:
(i) Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti,
(ii) Fabrika üretim kontrolü,
(iii) Önceden hazırlanmış test planına göre fabrikada alınan numunelerin ilave testleri.
(b) Fabrika üretim kontrolü belgelendirmesi yapan onaylanmış kuruluş aşağıda ifade edilenleri temel alarak fabrika üretim kontrolü uygunluk belgesini verir:
(i) Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi,
(ii) Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi.

1.4. Sistem 3: Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performansının beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki unsurlara dayandırılır;
(a) İmalâtçı fabrika üretim kontrolü yapar.
(b) Onaylanmış laboratuar malzemenin tip testine (imalatçı tarafından alınmış numuneye dayanarak), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespitini yapar.

1.5. Sistem 4: Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performansının beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki unsurlara dayandırılır;
(a) İmalâtçı aşağıda ifade edilenleri yerine getirir:
(i) Malzemenin tip testine, tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti,
(ii) Fabrika üretim kontrolü.
(b) Onaylanmış kuruluşun görevi yoktur.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve AT tarafından 2164 numarası ile Onaylanmış Kuruluş olarak TEBAR A.Ş, ısı yalıtım malzemeleri (Camyünü, Taşyünü, EPS, XPS, PUR/PIR, vb.), bitüm, plastik/kauçuk esaslı su yalıtım örtüleri, çatı ve cephe kaplamaları altında kullanılan su yalıtım örtüleri ve bitüm esaslı çatı kaplamalarının CE belgelendirilmesi sürecinde onaylanmış test laboratuvarı olarak hizmet sunmaktadır.

CE İşareti ile ilgili hizmet ve daha detaylı bilgi almak için TEBAR A.Ş'ye başvurunuz.

Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetleri

TEBAR A.Ş., Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında yürürlüğe giren yeni mevzuatlar, CE / G işareti ile ilgili düzenlemeler, teknik dosya hazırlığı vb. konularda kamuoyuna açık eğitimler ve bilgilendirme toplantıları düzenleyerek üreticileri uluslar arası mevzuatların gerekliliklerine hazırlamaya yönelik hizmetler sunmaktadır.

TEBAR A.Ş., bağımsız ve tarafsız yapısını muhafaza etmek amacıyla firmalara özel eğitim veya bilgilendirme faaliyeti düzenlememektedir.

Eğitim ve Bilinçlendirme faaliyetleri ile ilgili daha detaylı bilgi almak için TEBAR A.Ş'ye başvurunuz.