Temel ve Perdelerin Su Yalıtımında Kullanılan Örtüler

Anasayfa CE Hizmetleri Su Yalıtım Malzemeleri Temel ve Perdelerin Su Yalıtımında Kullanılan Örtüler

Temel ve Perdelerin Su Yalıtımında Kullanılan Örtüler

Temel ve perdelerin su yalıtımında kullanılan örtülere uygulanacak olan uygunluk teyit sistemleri EN 13969 ve EN 13967 standartlarında verilen tanımlara uygun olarak belirlenir. Uygunluk teyit sistemleri, üretici ve onaylanmış kuruluşun sorumlulukları ilgili hususlar çatılarda kullanılan su yalıtım örtüleri ile aynıdır. Çatı uygulamalarında ve temellerde kullanılan su yalıtım örtülerin uygunluk değerlendirme prosedürleri arasındaki tek fark ürünün dıştan yangın etkisine karşı davranışı ile ilişkilidir. Toprak altı uygulamalarda dıştan yangın etkisine maruz kalınmadığından, dıştan yangın etkisine karşı ürünün performansı önemli değildir.

Ürün

Kullanım Alanı

Seviye(ler)
veya sınıf(lar)

Uygunluk
Teyit Sistemleri

Su Yalıtım Örtüleri

Yangına tepkiye tâbi, binalar için rutubet yalıtımı ve toprak altı su yalıtımı

(A1, A2, B, C)*

1

(A1, A2, B, C)**, D, E

3

F

4

Binalar için rutubet ve toprak altı su yalıtımı a

-

2+

 

* Yangına karşı davranışı açısından geliştirilmiş (örneğin yanma geciktiricileri ilâve edilmiş veya kullanılan organik maddeler sınırlandırılmış) imalât prosesi sonucu açık olarak tanımlanan mamuller/malzemeler.
** (*) dip notunun kapsamadığı mamuller/malzemeler.
a) Bütün yalıtım örtülerinin su geçirmezlik gerekliliği olduğu için, bu standartta kapsanan tüm ürünler uygunluk teyit sistemi 1 veya 2+'ya girmektedir. Sistem 3 ve 4 sadece 'yangına karşı davranış' ve/veya 'dıştan yangın etkisine karşı davranış' özelliklerinin ya onaylanmış test laboratuarı tarafından test edildiğini ya da hiç test edilmediğini göstermektedir.

Görevler

Görevin içeriği

Üreticinin sorumluluğu dâhilindeki görevler

Fabrika üretim kontrolü (FPC)

Tablo ZA.1’in tüm ilgili özellikleri ile ilişkili parametreler

Üretici tarafından başlangıç tip deneyi

Tablo ZA.1’in tüm ilgili özellikleri, yangına karşı ve dıştan yangın etkisine karşı davranış hariç

Temellerde Kullanılan Ürünler: Onaylanmış test laboratuarı tarafından başlangıç deney tipi

Sınıflandırma
- Yangına karşı davranış (A1, A2, B, C)**, D, E

Onaylanmış kuruluşun görevleri

FPC’nin belgelendirildiği esas

Fabrika ve FPC’nin ilk denetimi

Tablo ZA.1’in tüm ilgili özellikleri, özellikle su geçirmezliği

Sürekli gözetim, değerlendirme ve FPC’nin onayı

Tablo ZA.1’in tüm ilgili özellikleri, özellikle su geçirmezliği

 

Onaylanmış Laboratuvarlarca Yapılması Gereken Deneyler: Temellerde su yalıtımı amacıyla kullanılan bitüm ve sentetik esaslı örtülerinin Sistem 2+ kapsamında uygunluk değerlendirme işlemlerini yapacak olan onaylanmış kuruluşun görevleri fabrika üretim kontrolü, sürekli gözetim ve denetim ile sınırlıdır. Ayrıca üreticinin sorumluluğu altında bir onaylanmış laboratuarın ürünün yangın karşısında davranışını tespit etmesi gereklidir.