Hakkımızda

Anasayfa Hakkımızda

Hakkımızda

TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş. yalıtım malzemesi üreten kuruluşların test ihtiyaçlarının en kısa sürede ve en uygun maliyetle Türkiye'den sağlanması amacıyla 2007 yılında kurulmuştur.

İstanbul'da yapılan laboratuvar yatırımı ile hizmete geçerek Türkiye yalıtım pazarının kalite altyapısını geliştirmek için TEBAR;

• 305/2011/AB sayılı yapı malzemeleri yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin güvenli olarak piyasaya arz edilmesi sürecinde gerekli olan uygunluk değerlendirme hizmetlerini üretici veya dağıtıcılara bağımsız ve tarafsız bir yapıda sağlamayı,

• Üreticilerin laboratuvar alt yapılarındaki eksiklikler dolayısıyla yapamadıkları testleri yurtiçinden makul fiyatlar ile gerçekleştirmeyi,

• Tüketicinin korunması amacı ile piyasaya arz edilmiş olan ürünlerin beyan değerleri ile performanslarının uyumunu isteğe bağlı olarak kontrol etmeyi,

• Yönetmelik kapsamı dışındaki araştırma geliştirme çalışmaları sonucunda elde edilen ürünlerin Performanslarını ölçerek ortaya koymayı hedeflemektedir.