Gizlilik Taahhütnamesi

Anasayfa Hakkımızda Gizlilik Taahhütnamesi

Gizlilik Taahhütnamesi

TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş. ‘in tüm faaliyetlerinde “Güvenilirlik” ve “Gizlilik” esastır. TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş. olarak, müşterilerimizin zarara uğramaması için; Piyasa Gözetim ve Denetim faaliyetleri kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından talep edilmesi ve yasal mevzuatlar tarafından onaylanmış kuruluşlara yönelik olarak tanımlanmış bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi durumları dışında hiçbir şekilde deney sonuçları hakkında yetki almadan üçüncü şahıslara bilgi verilmeyeceğini, müşterilere ait tüm mülki hakları korunacağını, gizli belgeler konusunda yazılı veya sözlü bilgi aktarılmayacağını, 3. taraflardan elde etmiş olduğu bilgiler de dahil olmak üzere edinmiş olduğu tüm bilgileri ve tüm gizli bilgiler ile tescilli hakların korunmasını sağlayacak düzenlemeleri işleterek gizlilik ilkesine uyulacağını taahhüt ederiz.

TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş. herhangi bir deney veya performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması faaliyetine başlamadan önce müşteri bilgilerini gizli tutmak amacıyla; numunelerin hangi kuruluşa ait olduğu anlaşılmayacak şekilde tasniflenerek kodlanmasını sağlayarak, talep edilen hizmetin gerekliliklerini yerine getirecek teknik personele, talep edilen deney adı ve numunenin genel bilgileri dışında müşteri ile ilgili hiçbir bilginin ulaşmamasını sağlamaktadır. Müşteri bilgilerinin, sunulan hizmetin neticesinde hazırlanan her türlü raporun sadece imzalanması aşamasında görülebildiği kalite yönetim sistemimizde gizlilik dikkate alınan en temel unsurlardan birisidir. Deney ve/veya performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması hizmetlerinin sonuçlarını içeren müşteriye ait raporlar, 5070 sayılı elektronik imza kanunu çerçevesinde elektronik imza ile imzalanan raporlar, dosya kilitlemesi yapılmış bir şekilde sadece Müşteri’ye e-posta ile gönderilmekte, talep edilmesi halinde kapalı zarf ile gönderilmektedir. Böylelikle, sonuçların 3. taraflara ulaşması engellenmektedir. Raporların kurum içerisinde muhafaza edilen nüshaları, her türlü doküman ve kayıtlar ile elektronik ortamda saklanan her türlü bilgi 3. tarafların erişimine kapalı bir şekilde muhafaza edilmektedir.

Kalite yönetim sistemi dahilinde oluşturulan ve muhafaza edilen her türlü kayıt ve bilgilerin 3. taraflara geçmesini, talep edilen hizmetin gerekliliklerini yerine getirecek teknik personel ile müşteri erişimi engelleyen gizliliği sağlamaya yönelik tedbirler ile TS EN ISO/IEC 17025 Standardının en önemli şartlarından biri olan tarafsızlık ve gizlilik ilkesi güvence altına alınmaktadır.

Müşteri memnuniyetini sağlamak üzere müşteri ziyaretlerinde, gizlilik ilkesi çerçevesinde, diğer müşterilerin gizli kalmasını istediği tescilli ve tescilli olmayan tüm haklar korunur. Kalite sistemimiz, insan kaynaklarımız, alt yapımız; gizliliği koruyacak şekilde organize edilerek tesis edilmiş ve bu anlayışla sürdürülmektedir.

02.01.2020
Timur DİZ
GENEL MÜDÜR