Kalite Politikası

Anasayfa Hakkımızda Kalite Politikası

Kalite Politikası

• Firmamızın vizyonu ve misyonu doğrultusunda bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinden ödün vermeden müşteri taleplerini doğru anlamak ve zamanında karşılamak,

• Müşteri odaklı hizmet anlayışıyla uyulması gereken yasal mevzuatlardan ödün vermeden müşteri memnuniyeti en üst seviyeye çıkarmak,

• Personelin kararlarını etkileyebilecek hiçbir iç ve dış etkiye maruz kalmamasını ve personelin müşterilerine karşı tarafsız tutum sergileme sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak,

• Deney hizmetini, her zaman müşteri ile mutabık kalınan şartlarda, ulusal veya uluslararası mevzuatlara ve kabul görmüş metot/standartlara uygun olarak vermek,

• Tüm çalışanlar tarafından kaliteli hizmet bilincinin benimsenmesini sağlamak, kaliteli hizmetin sürekliliğinin ve gelişiminin sağlamak için faaliyetlerde bulunmak,

• TS EN ISO/IEC 17025 Standardının gerekliliklerini karşılayan bir laboratuvar ortamı sağlayarak iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile müşterilerine artan kalitede hizmet vermek,

Tüm lâboratuvar personelinin, kalite dokümantasyonunu öğrenmesini ve çalışmalarını Kalite Yönetim Sistemi’ni oluşturan politika ve prosedürler doğrultusunda gerçekleştirmesini zorunlu kılarak, TS EN ISO/IEC • 17025 standardı esaslarının benimsenmesini sağlamak,

• Her geçen yıl eğitime daha fazla zaman ayırarak en üst bilgi seviyesine sahip, konusunda uzmanlaşmış personel ve gelişmiş cihazları kullanarak kabul gören deney yöntemlerini; müşteriye verilen taahhütlerden sapmadan, zamanında ve hatasız uygulamak,

• Sektörel sorunları ve mevzuat değişimlerini yakından takip ederek müşterilerimizi bilgilendirmek, en hızlı ve en doğru çözümleri sunarak müşteri şikâyetlerini en alt seviyeye çekmek,

• TS EN ISO/IEC 17025 esaslarına sahip Kalite Yönetim Sistemini uygulamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek amacıyla oluşturulan kalite politikaları çerçevesinde yürüteceğimizi; yönetim sisteminde değişiklikler planlandığında ve uygulandığında, yönetim sisteminin bütünlüğünün sürdürüleceğini taahhüt ederim.

21.06.2018
Timur DİZ
GENEL MÜDÜR