Bağımsızlık Taahhütnamesi

Anasayfa Hakkımızda Bağımsızlık Taahhütnamesi

Bağımsızlık Taahhütnamesi

Üçüncü taraf onaylanmış test laboratuvarı olarak hizmet sunan TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş. olarak hizmet sunduğumuz hiçbir kuruluş ile ticari ortaklık veya bağımlığa sahip olmadığımızı beyan ederiz. TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş. bünyesinde verilen hizmetlerin tarafsızlığını ve bağımsızlığını korumak amacıyla gelirlerin müşterilere göre dağılımları; her yıl değerlendirilir. TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş.’nde sunulan tüm hizmetlere dair alınan teknik kararlar; her tür ticari, mali ve teknik olmayan diğer etkilerden uzak tutulmuştur. Sağlamış olduğumuz tüm hizmetlerimiz yasal mevzuat ve ulusal/uluslararası standartlar esas alınarak yürütülmektedir.

TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş.; teknik ve idari kararların alındığı birimlerin birbirinden bağımsız olmasına dayanan bir organizasyon yapısına sahiptir. İdari birimlerin, teknik çalışmaları yürüten personel üzerinde hiçbir baskı uygulamayacağını taahhüt eder. Ayrıca, teknik kararları alan ve deney çalışmalarını yürüten kilit personelin; hizmet verilen kuruluşlar ile herhangi bir maddi veya manevi bağlantısının olmadığı ve görev yapılan süre boyunca olmayacağına dair yazılı bir taahhüdü bulunmaktadır. Müşteriler; hizmet süresi içerisinde çalışanların tarafsızlık, bağımsızlık ve güvenirliliğine dair şüphelerini Genel Müdür’e bildirebilme ve inceleme başlatılmasını talep edebilme hakkına sahiptir. TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş.’nin bağımsızlığı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından takip edilmektedir.

TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş.’nin EA2/17 kılavuzu ve TS EN ISO/IEC 17025 standardı çerçevesinde; tarafsız ve bağımsız bir yapıda üçüncü taraf onaylanmış test laboratuvarı ve akredite deney laboratuvarı fonksiyonları sürdürmesi yönetimimizin sorumluluğundadır.

02.01.2020
Timur DİZ
GENEL MÜDÜR