Misyon

Misyon

TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş.;

• 305/2011/EEC "Yapı Malzemeleri Yönetmeliği" kapsamındaki ürünlerin güvenli olarak piyasaya arz edilmesi sürecinde gerekli olan performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması hizmetlerini üretici veya dağıtıcılara bağımsız ve tarafsız bir yapıda sağlamak,

• Üreticilerin laboratuvar alt yapılarındaki eksiklikler dolayısıyla gerçekleştiremedikleri testleri yurtiçinden makul fiyatlar ile gerçekleştirmek,

• Tüketicinin korunması amacı ile piyasa arz edilmiş olan ürünlerin beyan değerleri ile performanslarının uyumunu isteğe bağlı olarak kontrol etmek,

• Yönetmelik kapsamında hususlar ile ilgili bilgi paylaşımı amacıyla kamuoyuna açık eğitimler gerçekleştirmek ve

• Yönetmelik kapsamı dışındaki araştırma geliştirme çalışmaları sonucunda elde edilen ürünlerin performanslarını ulusal veya uluslar arası standartlara göre ölçerek, sektörün kalite alt yapısının gelişmesine katkıda bulunan bir kuruluş olmayı kendine amaç olarak belirlemiştir.

21.06.2018
Timur DİZ
GENEL MÜDÜR