Tarafsızlık Taahhütnamesi

Anasayfa Hakkımızda Tarafsızlık Taahhütnamesi

Tarafsızlık Taahhütnamesi

TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş. olarak deney ve performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması faaliyetleri dâhil olmak üzere bütün faaliyetlerimizde, tüm ilgili taraflara ve müşterilerimize karşı tarafsız hizmet vereceğimizi beyan ederiz. TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş. hizmet/yetki kapsamı içerisinde faaliyet gösteren tüm kuruluşların deney ve performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması taleplerine açıktır.

Çalışanlarımızın mali, siyasi veya başka bir sebeple baskı altında kalmalarını önlemek amacıyla gerekli tedbirler tarafımızca alınmaktadır. Kurumun tarafsızlığı ile ilgili olarak detaylı bir risk analizi gerçekleştirilmiş ve yapılan değerlendirmelerin ardından gerekli olan önlemler belirlenerek, Kalite Yönetim Sistemine dâhil edilmiştir. Kalite sistemimiz, finansal yapımız ve insan kaynaklarımız; tarafsızlığımızı koruyacak şekilde organize edilerek tesis edilmiş ve bu anlayışla sürdürülmektedir.

TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş.’nde yapılacak olan deneylerle ilgili her türlü deney talebini tarafsız olarak değerlendirmeyi, laboratuvar çalışanlarının ücretlerini yaptıkları deney sayısından veya bu deneylerden alınan sonuçlardan bağımsız tutarak hiçbir kişi, firma ya da kuruma ayrıcalık göstermemeyi, laboratuvara/ personele baskı yapmamayı, personeli etki altında bırakmamayı, tarafsızlık içinde hizmet gereklerine uygun davranış göstererek hizmet sunmayı, dışarıdan gelebilecek baskıları önlemeyi ve olası bir baskı durumunda personeli bilgilendirmeyi beyan ve taahhüt ederim.

Tüm çalışanlarımız ve hatta personel adayları çıkar çatışması risk analizine tabi tutulmaktadır. Hizmetlerimizin tarafsızlığını veya güvenini zedeleyecek hiçbir üyelik veya benzeri kurumsal ve bireysel ilişkiye girilemez. Çalışanlarımız; tarafsızlık ve güvenirlilik ilkesini zedeleyecek herhangi bir çıkar çatışması ile karşılaştıklarında laboratuvar yönetimi bilgilendirir. Bu gibi bildirimler tarafımızca hassasiyetle ele alınır ve gerekli tedbirler ivedilikle hayata geçirilir.

TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme A.Ş.’nin tarafsızlığı; risk analizi ile değerlendirilmekte ve tarafsızlığı zedeleyebilecek her türlü durum oluşmadan önlenmektedir. Risk analiz sonucunda, gerekmesi halinde ilave önlemler alınacaktır. Müşteriler; hizmet süresi içerisinde çalışanların tarafsızlık, bağımsızlık ve güvenirliliğine dair şüphelerini Genel Müdür’e bildirebilme ve inceleme başlatılmasını talep edebilme hakkına sahiptir. TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş.’nin bağımsızlığı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından takip edilmektedir.

02.01.2020
Timur DİZ
GENEL MÜDÜR