Tesisat Yalıtımı

Tesisat Yalıtımı

Bina tesisatı ve endüstriyel ekipmanlarda ısı yalıtımı amacıyla kullanılan ürünler

Hizmet Sağlanan Ürünler

 

Isı Yalıtım Malzemesi

Ürün Standardı

Camyünü (MW)

TS  EN 14303

Taşyünü (MW)

TS  EN 14303

Esnek Elastomerik Köpük (FEF)

TS EN 14304

Cam Köpüğü (CG)

TS  EN 14305

Kalsiyum Silikat (CS)

TS  EN 14306

Ekstrüde Polistren (XPS)

TS EN 14307

Poliüretan (PUR/PIR)

TS EN 14308

Ekspande Polistren (EPS)

TS EN 14309

Polietilen Köpük (PEF)

TS EN 14313

Fenolik Köpük (PF)

TS EN 14314

Poliüretan (PUR/PIR),
köpük püskürtme

TS EN 14319-1

Poliüretan (PUR/PIR),
köpük

TS EN 14320-1

 

Ürün tipi tayin deneyleri için, sistem 3 içine dâhil olan ürünler için belgelendirme kuruluşunun kontrol faaliyetleri aşağıdaki özellikler ile sınırlıdır. ZA.1 tablosunda verilen diğer testlerin uygulanmasından ise üretici sorumludur.

1)Yangına karşı tepki,
2)Isıl Direnç (ısıl iletkenlik, lineer boyutlar ve toleransları)
3)Tehlikeli maddelerin açığa çıkması
4)Basma dayanımı (yük taşıyan uygulamalar için)
5)Su Emme (eğer ilgiliyse)
6)Korrozif madde içeriği (suda çözünebilen eser derişimdeki iyonlarının ve pH'ın tayini)

TEBAR A.Ş ürünlerin pazara CE işareti ile arzının sağlanmasında onaylanmış test laboratuarı olarak ısı yalıtım malzemesi üreticilerine hizmet sunmaktadır.