Çatılarda Kullanılan Su Yalıtımı Örtüleri

Anasayfa CE Hizmetleri Su Yalıtım Malzemeleri Çatılarda Kullanılan Su Yalıtımı Örtüleri

Çatılarda Kullanılan Su Yalıtımı Örtüleri

Çatılarda Kullanılan Su Yalıtım Örtüleri – EN 13707 & EN 13956

Çatıların su yalıtımında kullanılan su yalıtım örtülerine uygulanacak olan uygunluk teyit sistemleri bitüm esaslı ürünler için EN 13707, sentetik esaslı ürünler için ise EN 13956 standardında verilen tanımlara uygun olarak aşağıdaki tabloya göre belirlenir.

Çatılarda Kullanılan Su Yalıtım Örtülerin Uygunluk Teyit Sistemleri – EN 13707 & EN13956


Ürün

Kullanım Alanı

Seviye(ler)
veya sınıf(lar)

Uygunluk
Teyit Sistemleri

Taşıyıcılı Bitümlü Örtüler

Yangına karşı davranışıyla ilgili yasal zorunlulukların söz konusu olduğu çatılarda su yalıtımı için

(A1, A2, B, C)*

1

(A1, A2, B, C)**, D, E

3

F

4

Dıştan yangın etkisine karşı davranışıyla ilgili yasal zorunlulukların söz konusu olduğu çatılarda su yalıtımı için

prEN 13501-5’de verilen testleri gerektiren ürünler

3

FROOF sınıfı ürünler

4

Çatıların Su Yalıtımı içinb

-

2+

* Yangına karşı davranışı açısından geliştirilmiş (örneğin yanma geciktiricileri ilâve edilmiş veya kullanılan organik maddeler sınırlandırılmış) imalât prosesi sonucu açık olarak tanımlanan mamuller/malzemeler.
** (*) dip notunun kapsamadığı mamuller/malzemeler.
b Bütün yalıtım örtülerinin su geçirmezlik gerekliliği olduğu için, bu standartta kapsanan tüm ürünler uygunluk teyit sistemi 1 veya 2+’ya girmektedir. Sistem 3 ve 4 sadece ’yangına karşı davranış’ ve/veya ‘dıştan yangın etkisine karşı davranış’ özelliklerinin ya onaylanmış test laboratuarı tarafından test edildiğini ya da hiç test edilmediğini göstermektedir.

 

Uygunluk teyit sistemlerinin belirlendiği yukarıdaki tablo’da verilen “b” dip notu incelendiğinde; su yalıtım örtülerinin uygunluk teyit sisteminin sistem 1 veya 2+ olduğu ortaya çıkmaktadır. Buna karşılık; yangına tepki sınıfı E veya F olabilen bu ürünlerin, yangın güvenliğine katkıda bulunmamaları nedeniyle sistem 2+ dâhilinde değerlendirilmeleri gerekmektedir.

A1-E sınıfı su yalıtım örtüleri için dıştan yangın etkisi altında davranış ve yangına karşı tepki sınıfı deneylerinin onaylanmış laboratuarlarca yapılması gerekmektedir. Buna karşılık F sınıfı ürünler için herhangi bir yangın deneyinin yapılması gerekmemektedir.

Görevler

Görevin içeriği

Üreticinin sorumluluğu dâhilindeki görevler

Fabrika üretim kontrolü (FPC)

Tablo ZA.1’in tüm ilgili özellikleri ile ilişkili parametreler

Üretici tarafından başlangıç tip deneyi

Tablo ZA.1’in tüm ilgili özellikleri, yangına karşı ve dıştan yangın etkisine karşı davranış hariç

Çatılarda Kullanılan Ürünler: Onaylanmış test laboratuarı tarafından başlangıç deney tipi

Sınıflandırma
- Yangına karşı davranış (A1, A2, B, C)**, D, E
- Deney gerektiren ürünler için dıştan yangın etkisine karşı davranış

Onaylanmış kuruluşun görevleri

FPC’nin belgelendirildiği esas

Fabrika ve FPC’nin ilk denetimi

Tablo ZA.1’in tüm ilgili özellikleri, özellikle su geçirmezliği

Sürekli gözetim, değerlendirme ve FPC’nin onayı

Tablo ZA.1’in tüm ilgili özellikleri, özellikle su geçirmezliği

 

Onaylanmış Laboratuvarlarca Yapılması Gereken Deneyler: Başlangıç tip deneyleri için, sistem 2+ içine dâhil olan ürünlerde belgelendirme kuruluşunun kontrol faaliyetleri su geçirimsizlik özelliğinin doğrulanması ile sınırlıdır. Bu tür ürünlerde, su geçirimsizlik özelliği; fabrika üretim kontrolü belgelendirme kuruluşu tarafından veya sorumluluğunda, yangın karşısındaki davranış testlerinin ise üreticinin sorumluluğu dâhilinde bir onaylanmış test laboratuarı tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ürün standardının ZA.1 tablosunda verilen diğer özelliklere yönelik testlerin uygulanmasından ise üretici sorumludur.