Tebliğ

Avrupa Teknik Onayı İçin Ortak Usul ve Genel Formata Dair Tebliğ

Avrupa Teknik Onayı İçin Ortak Usul ve Genel Formata Dair Tebliğ

CE İşareti Taşıması Mecburi Olmayan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacakları Ulusal Düzenlemeler

CE İşareti Taşıması Mecburi Olmayan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacakları Ulusal Düzenlemeler

Malzemelerin Tâbi Olacakları Uygunluk Teyit Sistemleri Hakkında Tebliğ

Malzemelerin Tâbi Olacakları Uygunluk Teyit Sistemleri Hakkında Tebliğ

Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Yapı Malzemeleri İçin Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ

Yapı Malzemeleri İçin Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ

Yapı Malzemeleri Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ

Yapı Malzemeleri Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ

Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ

Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ