Isı Yalıtımı Deneyleri

Anasayfa Deney Hizmetleri Isı Yalıtımı Deneyleri

Isı Yalıtımı Deneyleri

TEBAR A.Ş; Camyünü, Taşyünü, Ekspande Polistiren Köpüğü (EPS), Ekstürüde Polistiren Köpüğü (XPS), Poliüretan (PUR) gibi binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin yanı sıra bu ürünlerin tesisatlarda kullanılan türlerine ilave olarak elastomerik kauçuk köpüğü, polietilen köpüğü gibi yalıtım malzemelerine yönelik laboratuvar alt yapısını müşterilerinin hizmetine sunmaktadır.

No Test Edilen Özellik Test Standardı
1 Isı yalıtım malzemeleri-binalar için-Uzunluk ve genişlik tayini TS EN 822
2 Isı yalıtım malzemeleri-binalar için-Kalınlık tayini TS EN 823
3 Isı yalıtım malzemeleri-Binalar için gönyeden sapma Tayini TS EN 824
4 Isı yalıtım malzemeleri-binalar için-Yüzey düzlüğünün Tayini TS EN 825
5 Isı yalıtım malzemeleri - Binalar için - Basınç dayanımının tayini TS EN 826
6 Isı yalıtım malzemeleri-Binalar için-Görünür yoğunluk tayini TS EN 1602
7 Isı yalıtım malzemeleri-Binalar için-Belirli sıcaklık ve nem şartları altında boyut kararlılığının tayini TS EN 1604
8 Isı yalıtım malzemeleri-Binalar için-Belirli basınç yükü ve sıcaklık şartları altında deformasyon tayini TS EN 1605
9 Isı yalıtım malzemeleri-Binalar için-Basınç altında sünme tayini TS EN 1606
10 Isı yalıtım malzemeleri-Binalar için-Yüzeylere dik çekme dayanımının tayini TS EN 1607
11 Isı yalıtım malzemeleri - Binalar için - Kısmi daldırma ile kısa süreli su absorpsiyonunun tayini TS EN 1609
12 Isı yalıtım malzemeleri-Binalar için-Deney numunelerinin lineer boyutlarının tayini TS EN 12085
13 Isı yalıtım malzemeleri - Isı yalıtım malzemeleri - binalar için - Su buharı geçirgenlik özelliklerinin tayini TS EN 12086
14 Isı yalıtım malzemeleri - Binalar için- Daldırma metoduyla uzun süreli su absorpsiyonunun tayini TS EN 12087
15 Isı yalıtım malzemeleri - Binalar için- Daldırma metoduyla uzun süreli difüzyona bağlı su absorpsiyonunun tayini TS EN 12088
16 Binalar için ısı yalıtım malzemeleri - Eğilme davranışının tayini TS EN 12089
17 Isı yalıtım malzemeleri - Binalar için - Donma - çözülme mukavemetinin tayini TS EN 12091
18 Isı yalıtım malzemeleri- Bina için- Noktasal yük altında davranış tayini TS EN 12430
19 Yapı malzemeleri ve mamullerinin ısıl performansı-mahfazalı sıcak plaka ve ısı akış sayacı metotlarıyla ısıl direncin tayini-Yüksek ve orta ısıl dirençli mamuller TS EN 12667
20 Elâstik yer döşemeleri- Aglomera bileşimli mantar - rutubet tayini TS EN 12105
21 Yapı malzemeleri ve mamulleri-Isıl direncin, korumalı tablalı ısıtıcı ve ısı akı ölçerin kullanıldığı metotlarla tayini-ısıl direnci orta ve düşük seviyede olan kuru ve rutubetli mamuller TS EN 12664
22 Yapı malzemelerinin ve mamullerinin ısıl performansı-mahfazalı sıcak plâka cihazı ve ısı akış sayacı metotları ile ısıl direncin tayini-Yüksek ve orta ısıl dirençli kalın mamuller TS 415 EN 12939
23 Yapı malzemeleri – Yangın dayanımı deneyleri – aleve doğrudan maruz kaldığında tutuşabilirlik – bölüm 2: tek alev kaynağıyla deney TS EN ISO 11925-2
24 Yapı bileşenleri ve yapı elemanları - Isıl direnç ve ısıl geçirgenlik -hesaplama yöntemi TS EN ISO 6946
25 Kâgir ve kâgir mamulleri - Isıl özelliklerinin tayini yöntemleri TS EN 1745
26 Isıl yalıtımı-Yuvarlak borular için ısıl yalıtımın kararlı durum ısıl iletim özelliklerinin tayini TS EN ISO 8497
27 Isı yalıtım mamulleri - Bina donanımı ve sanayi tesisleri için - ön şekillendirilmiş boru yalıtım mamullerinin kısmi daldırma ile kısa süreli su emmesinin tayini TS EN 13472
28 Isı yalıtım mamulleri-Sanayi tesisleri ve bina ekipmanları için-boru şeklinde ön şekillendirilmiş ısı yalıtım mamullerinin görünür yoğunluğunun tayini TS EN 13470
29 Isı yalıtım mamulleri - Bina donanımı ve sanayi tesisleri için - Ön şekillendirilmiş boru yalıtım mamullerinin su buharı geçirgenlik özelliklerinin tayini TS EN 13469
30 Isı yalıtım mamulleri-sanayi tesisleri ve bina ekipmanları için-Suda çözünebilen eser derişimdeki klorür, florür, silikat ve sodyum iyonlarının ve ph'nın tayini TS EN 13468
31 Isı yalıtım mamulleri-sanayi tesisleri ve bina eakipmanları için-Boru şeklinde ön şekillendirilmiş ısı yalıtım mamullerinin boyutlarının, gönyeden sapmasının ve doğrusallığının tayini TS EN 13467

 

-20°C'ye varan ortalama sıcaklıklarda ısıl iletkenlik ölçümü

Tesisatlarda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri ve soğuk odalarında kullanılacak malzemeler için -20°C'ye varan ortalama sıcaklıklarda ısıl iletkenlik ölçümü.