Su Yalıtımı Deneyleri

Anasayfa Deney Hizmetleri Su Yalıtımı Deneyleri

Su Yalıtımı Deneyleri

TEBAR A.Ş; çatı ve temellerde su yalıtımı, middlerak temaslı perde duvarlarda nem yalıtımı, çatı veya cephe kaplamaları altında kullanılan su yalıtım örtüleri/levhaları (nefes alan su yalıtım örtüleri, kiremit altı su yalıtım örtüleri gibi) ve buhar dengeleyici olarak kullanılan; plastomerik veya elastomerik polimer bitümlü örtüler, PVC, LDPE, EPDM vb. plastik/kauçuk esaslı su yalıtım örtülerine yönelik deney alt yapısına sahiptir.

No Test Edilen Özellik Test Standardı
1 Uzun süre yüksek sıcaklıklara maruz bırakarak sunî yaşlandırma metodu TS EN 1296
2 Esnek levhalar- Su yalıtımı için- bölüm 1: Çatı suyu yalıtımı için bitümlü levhalar- boyut kararlılığının tayini TS EN 1107-1
3 Su yalıtımı için esnek levhalar- Boyut kararlılığının tayini- bölüm 2: Çatılarda su yalıtımı için plâstik ve lâstik levhalar TS EN 1107-2
4 Esnek levhalar- Su yalıtımı için- Çatı suyu yalıtımı için bitümlü levhalar- düşük sıcaklıkta esnekliğin tayini TS EN 1109
5 Uzunluk, genişlik ve doğrultudan sapmanın tayini - Çatı yalıtımında kullanılan bitüm esaslı örtüler TS EN 1848-1
6 Uzunluk, genişlik, düzlük ve doğrultudan sapmanın tayini - Çatı yalıtımında kullanılan plastik/kauçuk esaslı örtüler TS EN 1848-2
7 Su yalıtımı için esnek levhalar -Çatılarda su yalıtımı amaçlı bitümlü levhalar yüksek sıcaklıklarda akmaya mukavemet tayini TS EN 1110
8 Esnek su yalıtım levhaları -bölüm1: Bitümlü çatı su yalıtım levhaları-yırtılmaya karşı direncin tayini (çivi ile) TS EN 12310-1
9 Su sızdırmazlık amaçlı esnek levhalar-yırtılmaya mukavemetinin tayini-bölüm 2: Çatı sızdırmazlığı için plastik ve kauçuk levhalar TS EN 12310-2
10 Su yalıtımı amaçlı esnek levhalar- Bölüm 1: Çatıların su yalıtımı için bitümlü levhalar-çekme özelliklerinin tayini TS EN 12311-1
11 Su sızdırmazlık amaçlı esnek levhalar-çekme özelliklerinin tayini-bölüm2: Çatı sızdırmazlığı için plastik ve kauçuk levhalar TS EN 12311-2
12 Esnek su yalıtım levhaları-bölüm 1: Bitümlü çatı su yalıtım levhaları-Birleşim yerinin ayrılmaya karşı direncinin tayini TS EN 12316-1
13 Su sızdırmazlık amaçlı esnek levhalar-Yapışık bağlantıların soyulma mukavemetinin tayini- Bölüm 2: çatı sızdırmazlığı için plastik ve kauçuk levhalar TS EN 12316-2
14 Su sızdırmazlık amaçlı esnek levhalar-Yapışık bağlantıların kayma mukavemetinin tayini- Bölüm 2: çatı sızdırmazlığı için plastik ve kauçuk levhalar TS EN 12317-1
15 Su sızdırmazlık amaçlı esnek levhalar-Yapışık bağlantıların kayma mukavemetinin tayini-bölüm 2: Çatı sızdırmazlığı için plastik ve kauçuk levhalar TS EN 12317-2
16 Su yalıtımı için esnek levhalar- Kalınlık ve birim alan kütlesinin tayini- bölüm 1: Çatı su yalıtımı için bitümlü levhalar TS EN 1849-1
17 Su yalıtım örtüleri-Çatı yalıtımında kullanılan plastik/kauçuk esaslı örtüler-Kalınlık ve birim alan kütlesinin tayini TS EN 1849-2
18 Su yalıtımı için esnek levhalar- Gözle görülen kusurların tayini- bölüm 1: Çatı su yalıtımı için bitümlü levhalar TS EN 1850-1
19 Su yalıtımı için esnek levhalar- Gözle görülen kusurların tayini- bölüm 2: Çatı su yalıtımı için plastik ve lastik levhalar TS EN 1850-2
20 Esnek levhalar - Su sızdırmazlığı için - Çatı su sızdırmazlığı için bitüm, plâstik ve lâstik levhalar - Su geçirmezliği tayini TS EN 1928
21 Esnek levhalar-Su sızdırmazlığı için-Çatı su sızdırmazlığı için bitüm, plastik ve lastik levhalar-Su buharı geçirgenlik özelliklerinin tayini TS EN 1931
22 Su yalıtımı için esnek levhalar- Parçalı çatı ve duvar kaplamaları için altlıklar- Su penetrasyonuna direncin tayini TS EN 13111
23 Su yalıtımı için esnek levhalar- Çatılarda su yalıtımı için bitümlü, plâstik ve lâstik levhalar- Statik yüklere mukavemetinin tayini TS EN 12730
24 Su yalıtımı için esnek levhalar-Çatılarda su yalıtımı için bitümlü, plastik ve kauçuk levhalar-Darbe dayanımının tayini TS EN 12691
25 Binalarda kullanılan malzemelerin ve ürünlerin higrotermal performansı- Su buharı aktarımı özelliklerinin belirlenmesi TS EN ISO 12572
26 Su yalıtımı için polimer değiştirilmiş bitümlü kalın örtüler- Su geçirmezliğin tayini TS EN 15820
27 Seramik karoların altında uygulanan sürme su yalıtım malzemeleri - Su geçirimsizlik TS EN 14891 Ek A.7
28 Çatılarda sürerek veya püskürtülerek uygulanan çatı yalıtım malzemeleri/ kit-Su Geçirmezlik Tayini EOTA TR003
29 Yapı malzemeleri – Yangın dayanımı deneyleri – Aleve doğrudan maruz kaldığında tutuşabilirlik – bölüm 2: tek alev kaynağıyla deney TS EN ISO 11925-2
30 Dış yangına maruz çatılar - Deney metotları TSE CEN/TS 1187 Metot 2